Made in Lapland, since 1981

Yleistä

Taigakoru Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa asiakkaan omien henkilötietojen käsittelyyn. Tällä rekisteriselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Taigakoru Oy (jäljempänä ”Taigakoru”) Y-tunnus: 1516697-8 PL 2211, Koskikatu 25 e 16 96201 Rovaniemi

Rekisteriasioita hoitava vastuuhenkilö

Juha Janger Toimitusjohtaja Puhelin +358 (0) 16 313070 (vaihde) Sähköposti: info(at)taigakoru.fi

Rekisterin nimi

Taigakorun verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö tallennetaan rekisteriin, jos hän on rekisteröitynyt Taigakorun verkkokauppa-asiakkaaksi, ostanut tuotteita osoitteessa www.taigakoru.fi, tilannut Taigakorun sähköisen uutiskirjeen, vastannut kyselyyn verkossa tai Taigakorun tilaisuudessa ja antanut markkinointiluvan.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Taigakorun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja tilaushistorian arkistointi. Rekisteriä käytetään myös lähetysten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Taigakorun verkkokaupan kehittämiseen ja yrityksen toiminnan edellyttämiin tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään myös asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös Taigakorun malliston kehittämiseen, asiakaskunnan profilointiin sekä kiinnostavamman markkinoinnin ja asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröidylle.

Taigakoru voi käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita jolloin osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Taigakorun asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan ja Taigakorun asiakassuhteeseen, sopimukseen, verkkosivustojen käyttöön, asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen tai henkilötietolain velvoitteisiin perustuen.

Rekisterin sisältämät tiedot

 • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi, jos asiakkuus edellyttää luottosopimusta
  • Tullin vaatimat passitiedot tai vastaavat tilattaessa tuotteita verottomana Suomen ulkopuolelta
 • Yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Tiedot verkkokauppatilauksista
 • Tilausten maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Tilausten seurantatiedot logistiikkayrityksiltä
 • Taigakorun Facebook- tai Google-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
 • Tiedot markkinointiluvista ja –kielloista
 • Syntymävuosi
 • Sukupuoli
 • Tietoa korumieltymyksistä
 • Osallistumishalukkuus tapahtumiin
 • Tiedot mahdollisista luovutetuista palkinnoista
 • Verkkokaupan ohjelmistotoimittajalle siinä määrin, kuin verkkokaupan tekninen ylläpito ja kehittäminen edellyttää
 • Sähköpostimarkkinointikumppanille, jos asiakas on sallinut uutiskirjeen tai muun sähköisen markkinointiviestinnän
 • Logistiikkayritykselle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti annettuun toimitusosoitteeseen
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla tai muulla Taigakorun verkkokaupassa käytössä olevalla maksujärjestelmällä maksettaessa
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Tullille tilattaessa tuotteita verottomana EU:n ulkopuolelle
 • Perintäyhtiölle erääntyneiden laskujen siirtyessä perintään

Henkilöltä voidaan kysyä ja tallentaa myös seuraavia vapaaehtoisia tietoja:

Tietojen pääasiallinen lähde on tilauksen tehnyt asiakas itse. Lisäksi saamme tietoja yhteistyökumppaneiltamme, kuten esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajilta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme asiakkaalle tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen.

Tietojen luovutus

Taigakoru voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Taigakorun kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille asiakastilausten toimittamiseksi tai  Taigakorun asiakasprofilointia varten. Tiedot välittyvät myös mahdollisen luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Taigakorun yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tarvittaessa Taigakoru voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Informoimme viranomaisten tietopyynnöistä myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme henkilötietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin säilytys ja suojaus

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti yhteistyökumppanin palvelimella ja Taigakorun sisäisessä verkossa salasanoin suojattuna. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperiversiona.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja työtehtäviensä välttämättä edellyttämässä laajuudessa. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo työsopimukseen liitetty vaitiolovelvollisuus.

Oikeus tietojen tarkastukseen, korjaukseen, poistoon ja kieltoon

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa oikaista häntä koskevia rekisteriin on tallennettuja tietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Juha Janger Taigakoru Oy PL 2211 96201 Rovaniemi info(at)taigakoru.fi

Taigakoru vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti, lähtökohtaisesti asiakastiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli osoitetiedoissa on ristiriitoja, pyritään henkilöllisyys varmentamaan muilla keinoilla.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietonsa poistettavaksi niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka viranomaisvalvonnan osalta on säilytysvelvollisuuden piirissä (esim. verotustiedot lahjoituksista tai palkinnoista).

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Taigakorun verkkokaupan asiakaspalveluun puhelinnumero 016 313070 (mpm/pvm, hinta määräytyy soittajan liittymäsopimuksen perusteella), kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse osoitteeseen info(at)taigakoru.fi.

Jos henkilötietojen käsittelyssä on asiakkaan mielestä puutteita tai se on lainvastaista, asiakkaalla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Rekisteriselosteen ylläpito ja muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja muuttuvan lainsäädännön edellyttäessä pidätämme oikeuden muuttaa rekisteriselostetta. Yksityisyyteen, henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: info(at)taigakoru.fi

Rekisteriseloste päivitetty 8.5.2018